Nós / Nosotros

Precisamos de ti / Necesitamos tu apoyo

Dispara é un proxecto cultural que traballa arredor da fotografía con sede en Galicia, desde o 2012 realizamos diferentes eventos coa imaxe e fundamentalmente cos fotolibros como protagonistas. Ahora puxemos en marcha esta plataforma de Crowdfunding para poder conseguir financiación para sacar adiante  novos proxectos, para os que necesitamos o voso apoio.

Dispara es un proyecto cultural en torno a la fotografía con sede en Galicia, desde el 2012 hemos realizado diferentes eventos con la imagen y fundamentalmente con los fotolibros como protagonistas. Ahora hemos puesto en marcha esta plataforma de Crowdfunding para poder conseguir financiación y seguir adelante con nuevos proyectos, para los que necesitamos vuestro apoyo.

 

Obxectivos / Objetivos

Despois de varios anos traballando no ámbito da cultura fotográfica, decidimos que merece a pena seguir adiante coas nosas ideas e traballo, pensamos que é necesario e interesante para a sociedade e para o futuro, creemos que é imprescindible documentar o noso territorio, a vida da xente e deixar constancia delo en documentos contemporáneos que permanezan no tempo e que se convertan en testimonios gráficos imprescindibles para a sociedade actual e para os que veñan. A conservación e posta en valor do noso patrimonio fotográfico a investigación en arquivos históricos para difundilos a través do deseño de publicacións, exposicións e outros soportes.

As nosas actividades estarán centradas na formación e investigación a través da fotografía. Temos importantes proxectos na axenda, suliñamos entre outros: un dos fundamentales para nós e a edición de fotolibros, presentacions e exposicions de artistas, fundamentalmente de Galicia ou sobre traballos que se desenvolvan no noso territorio, a organización de eventos entorno a imaxe, un festival de artes visuais  «foto Atlántica» e proxectos visuais en torno a viaxe e a fotografía.

Después de varios años de trabajo en el ámbito de la cultura fotográfica, hemos decidido que merece la pena seguir adelante con nuestras ideas y trabajo, que creemos necesario e interesantes para la sociedad y para el futuro, pensamos que es imprescindible documentar de una manera contemporánea nuestro territorio, la vida de la gente y dejar constancia de ello en documentos que permanezcan en el tiempo, y se conviertan en testimonios gráficos imprescindibles para la sociedad en la que nos movemos y para los que vendrán. La conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio fotográfico la investigación en archivos históricos para difundilos a través del diseño de publicaciones, exposiciones y otros soportes.

Nuestras actividades estarán centradas en la formación e investigación a través de la fotografía, tenemos importantes proyectos en la agenda, entre los que destacamos; la edición de fotolibros, presentaciones y exposiciones de artistas,  fundamentalmente de Galicia o sobre trabajos que se desarrollen en nuestro territorio, la organización de  eventos en torno a la imágen, un festival de artes visuais «foto Atlántica» y proyectos visuales en torno al viaje. y la fotografía.

A Nosa Mirada

Dispara é un espazo aberto a todas as persoas interesadas na fotografía, é un punto de encontro entre os fotógrafos profesionais con experiencia e os novos creadores, sabemos das dificultades que sufren os artistas para atopar plataformas nas que expoñer e difundir as súas obras, pretendemos mediante a educación, formación e traballo avanzar  neste campo da imaxen actualmente tan banalizada. Nestos tempos de confusión e incertidumbre, queremos tamén que a web e a galería sexa un espazo de debate e reflexión sobre a forma e utilización das imáxes, que enriquezca o panorama actual da cultura e por tanto da fotografía.

Dispara pretende ser un proxecto libre, independente e crítico. Neste espacio web e físico queremos reunir traballos fotográficos de carácter documental e artístico que se produzan no noso territorio, ainda que estamos abertos a propostas creativas que veñan de calqueira lugar, sempre coa mirada posta na calidade. Queremos un espazo onde poidamos expoñer traballos do mundo que nos rodea, onde se desenvolve a vida, contar historias a través da mirada dos fotógrafos que mellor as coñecen, e nos ofrezan un discurso documental coherente, crítico e reflexivo.

Dispara es un espacio abierto a todas las persoas interesadas en la fotografía, es un punto de encuentro entre los fotógrafos profesionales con experiencia y los nuevos valores de la creación de imágenes, sabemos de las dificultades que sufren los creadores para encontrar plataformas en las que  exponer y difundir sus obras, donde pretendemos mediante la educación, formación y trabajo avanzar en este campo de la imagen actualmente tan banalizada. En estos tiempos de confusión e incertidumbre, queremos también que la web y la galería se convierta en un espacio de debate y reflexión sobre la forma e utilización de las imágenes, que enriquezca el panorama actual de la cultura y por tanto de la fotografía.

Dispara pretende ser un proyecto libre, independiente y crítico. En este espacio web y físico queremos reunir trabajos fotográficos de carácter documental y artístico que se produzcan en  nuestro territorio, pero también estamos abiertos a otras propuestas procendentes de cualquier lugar. Un espacio en el que podamos exponer imágenes del mundo que nos rodea, donde se desarrolla la vida, contar historias a través de la mirada de los fotógrafos que mejor las conocen, y nos ofrezcan un discurso documental coherente, crítico y reflexivo.

Resultados

Dispara ten acollido artistas como: Antón Lopo, Cé Tomé, X.Lois Gutiérrez Faílde, Tono Arias, Irene Cruz, Tiago Casanova, Javier  Fernández Pérez de Lis, Deebo Barreiro, Lois Cid e Iván Nespereira, con exposicións individuais. Organizamos tamén exposicións colectivas : «Welcome to Galicia» sobre o formato postal,  «LIVRES» sobre fotolibros, ou recentemente sobre o «fotolibro Iberoamericano» e eventos como P2P en colaboración com 30y3 fotografía contemporánea e PHE. Como editorial temos publicado os libros «NÓS»  e «a barreira invisible» de Tono Arias, «aires de familia» de X.Lois Gutiérrez Faílde,  «Behind the waterfall» de David Barreiro, «un relato breve» de Brandán Gómez, como editorial participamos na exposición Edita Secuencia Sentido CGAC, difundimos a cultura fotográfica asistindo a festivais e feiras sobre fotolibros e fotografía, en «Encontros da imagem» en Braga«ESTAÇÃO Imagem» Coimbra«FFOCO»  A Coruña, «Culturgal» en Pontevedra,  «Cuarto Público» en Santiago, «Fiebre» en Madrid e a  feira do  fotolibro de Lisboa. En canto a formación impartironse talleres de fotografía profesional con Juan Valbuena “haciendo libros” e con Gonzalo Golpe “de la maqueta al fotolibro”, taller de “diseño de exposiciones” con Paco Gómez, taller de encuadernación con Isabel Zambelli y de técnicas antiguas de Colodión Húmedo.

Por Dispara han pasado artistas como: Antón Lopo, Cé Tomé, X.Lois Gutiérrez Faílde, Tono Arias, Irene Cruz, Tiago Casanova,Javier  Fernández Pérez de Lis, Deebo Barreiro, Lois Cid e Iván Nespereira hemos organizado exposiciones colectivas, «Welcome to Galicia» sobre el formato postal, «LIVRES» sobre fotolibros, y recientemente «fotolibro iberoamericano», eventos como P2P en colaboración com 30y3 fotografía contemporánea y PHE, como editorial hemos publicado «NÓS» y «a barreira invisible» de Tono Arias, «aires de familia» de X.Lois Gutiérrez Faílde, «Behind the waterfall» de David Barreiro y «un relato breve» de Brandán Gómez, como editorial participamos en la exposición Edita Secuencia Sentido CGAC,  y difundimos la obra de nuestros artistas en ferias como Culturgal, Cuarto Público,  «Encontros da Imagem» en Braga, «FFoco» A Coruña, «ESTAÇÃO Imagem» Coimbra, «Fiebre» en Madrid y la feria del fotolibro de Lisboa. En cuanto a la formación se han organizado multiples talleres en torno a la fotografía profesional: acerca de los fotolibros; con Juan Valbuena “haciendo libros” y con Gonzalo Golpe “de la maqueta al fotolibro”, taller de “diseño de exposiciones” con Paco Gómez, taller de encuadernación con Isabel Zambelli y a las técnicas antiguas del Colodión Húmedo.

Exposición Edita CGAC (2015) , xunto a editoras: Fabulatorio, Ghost e Pierre von Kleist

Este sitio es único por lo que requiere un navegador actualizado para poder trabajar.

¡Actualízate!