ENCARNADOS

Un proxecto de Tono Arias sobre el Entroido en Galicia

 • Descripción
 • Comentarios

Encarnados é un proxecto fotográfico arredor do Entroido en Galicia, no que o fotógrafo Tono Arias leva traballando máis dunha década. Logo de realizar miles de imaxes, o resultado son tres fotolibros, unha colección de postais e tres carteis. Encarnados, DesXeo e Preto, estos son os títulos dos tres volumes, cun deseño é unhas imaxes coidadas e orixinais o autor presentanos un percorrido visual as veces absurdo, desordenado, irónico, anárquico e moi intuitivo.

Encarnados es un proyecto fotográfico sobre el Entroido en Galicia en el que el fotógrafo Tono Arias lleva trabajando más de una década. Después de miles de imágenes, da como resultado tres fotolibros, una colección de postales y tres pósters. Encarnados, DesXeo y Preto, estos son los títulos de los tres volúmenes, con un diseño y unas imágenes cuidadas y originales el autor nos presenta un recorrido visual  absurdo, desordenado, irónico, anárquico  e intuitivo.

Download in english

Fotolibro Encarnados

 • Impresión Offset Munken print white 90 grs.
 • Encuadernación: A caballete cosido singer
 • 64 páginas, + 2 dípticos  24×32,5 cm / 500 copias firmadas y numeradas

Encarnadas, posuídas, comedoras de carne, famentas, libres. A construcción dun particular relato visual sobre a forma e a cor, pequenas secuencias, narracións breves, haikus imaxinarios. Fotografías á marxe do explícito que tentan atraer, murmurar. Imaxes imprevisibles que vibran nun campo magnético entre a mirada e o mundo.

Encarnadas, poseídas, comedoras de carne, hambrientas, libres. La construcción de un particular relato visual sobre la forma y el color, secuencias, narraciones breves, haikus imaginarios.  Fotografías al margen de lo explicito que intentan atraer, murmurar. Imágenes imprevisibles que vibran en un campo magnético entre la mirada y el mundo.

Fotolibro Preto

 • Impresión en Gardapt Kiara 150 gr
 • Encuadernación: Suiza, tapa dura
 • 64 páginas 16,5×22,5 cm / 500 copias firmadas y numeradas

¿Quen somos? ¿Somos un espello onde se reflicte outro espello? ¿falso, verdadeiro? Todo vale… Preto son retratos realizados o anoitecer neses espacios balerios onde transcorre a vida cotiá dos seus protagonistas. Un diálogo co medio rural para descubrir a beleza na singularidade das persoas que se amosan dun xeito espontáneo e sinxelo ante a cámara. Unha búsqueda inquietante entre a ficción e o real.

¿Quién somos? ¿Somos un espejo donde se refleja otro espejo?¿falso, verdadero? Todo vale… Preto son retratos realizados al anochecer en esos espacios vacíos donde transcurre la vida cotidiana de sus protagonistas. Un diálogo con el medio rural para descubrir la belleza en la  singularidad de la personas que se muestran de una manera espontánea y sencilla ante la cámara. Una búsqueda inquietante entre lo ficticio y lo real.

Fotolibro DesXeo

 • Impresión offset Munken print 150 grs.
 • Rústica con sobrecubierta
 • 80 páginas 23×29 cm / 500 copias firmadas y numeradas

Corpos cheos de po branco. Po que limpa, purifica, reinicia. Unha catarse colectiva, unha sesión de psicoterapia natural. Coma a auga no DesXeo, a fariña percorre os corpos provocando múltiples sensacións, dando lugar a imaxes, emocionais e abstractas, cheas de perplexidade e incertidumbre. Experiencias sensoriais cercanas atrapadas en fragmentos de luz artificial.

Cuerpos llenos de polvo blanco. Polvo que limpia, purifica, reinicia. Una catarsis colectiva, una sesión de psicoterapia natural. Como el agua en el DesHielo, la harina recorre los cuerpos provocando múltiples sensaciones, dando lugar a imágenes, emocionales y abstractas, llenas de perplejidad e incertidumbre. Experiencias sensoriales cercanas atrapadas en fragmentos de luz artificial.

 

Postais / Postales

 • Colección de 18 postales 10,5×14,8 cm impresas en cartulina 350 gr.
 • Edición limitada de 500 copias (entrega en caja de cartón reciclado)

Retratos das máscaras tradicionais galegas dentro do propio contexto familiar, unha visión máis íntima e cercana a vida cotiá destas personaxes.

Retratos de las máscaras tradicionales de Galicia en el contexto familiar y diario, una visión más íntima y cercana de la vida cotidiana de estos personajes.

 

Carteis / Pósters

 • Impresión de pósters 48×71 cm con tintas pigmentadas en papel satinado de 200 gr
 • Tres pósters diferentes Encarnados, DesXeo e Preto

 

Edición especial libro + copia fine art A4

 • Edición especial de Encarnados, DesXeo e Preto (cada volumen con una copia fine art)
 • Copias realizadas en papel A4 Canson Photo Rag baryta 310 grs. impresa con plotter epson, edición limitada de 50

 

Edición especial Coleccionista: Libro + postales + copia fine art 43×62 enmarcada

 • Fotolibro  Encarnados, DesXeo o Preto + postales + copia 43×62 enmarcada
 • Copias realizadas en papel 43x62cm Canson Photo Rag baryta 310 grs. impresa con plotter epson.
 • Edición limitada de 10

 

Edición especial Museo: 3 Libros + postales + copia fine art 68×100 enmarcada

 • Pack tres fotolibros: Encarnados, DesXeo e Preto + postales + copia 68×100 enmarcada 
 • Copias fine art 68×100 en Canson Photo Rag baryta 310 grs. impresa con plotter epson.
 • Edición limitada de 5 (selección entre 3 fotografías)

 

Destino de las aportaciones

A recaudación axudará a produción do proxecto, fundamentalmente ós gastos de impresión, todas as recompensas inclúen envío nacional (excepto ás copias enmarcadas) para os pedidos internacionais e copias enmarcadas contactaremos cos mecenas para resolver a forma de entrega.

La recaudación ayudará a la producción del proyecto, fundamentalmente los gastos de impresión, todas las recompensas incluyen el envío nacional (excepto las copias enmarcadas) para los pedidos internacionales se contactará con los mecenas para resolver la forma de entrega.

Fecha prevista de entrega de las recompensas febrero de 2019

Este sitio es único por lo que requiere un navegador actualizado para poder trabajar.

¡Actualízate!